Roudnické Městské Služby - příspěvková organizace města Roudnice nad Labem

Technické služby

Technické služby

Zajišťují úklid města, zimní údržbu, chod veřejných záchodků, údržbu dopravních značek a místních komunikací, správu mobiliáře, veřejného osvětlení a vánoční výzdoby, městských bytů a půjčovnu lodiček.

V rámci naší činnosti Vám nabízíme

 • Strojní čištění a úklid komunikací a ostatních ploch.
 • Kropení a mytí komunikací a ostatních ploch.
 • Odvoz sutě, odpadů a dalších materiálů.
 • Čištění a odsávání dešťových vpustí.
 • Dopravu i sypkých materiálů.
 • Pronájem kontejnerů.
 • Práce s manipulátorem a  nakladačem UNK 320.
 • Práce s vysokozdvižnou plošinou do 20m.
 • Pronájem dopravního značení a přenosných zábran.
 • Opravy komunikací a chodníků.
 • Řezání asfaltových a betonových povrchů. Práce bouracího motorového kladiva
 • Instalatérské práce.
 • Hutnící práce.

Provoz sběrného dvoru Hostěraz  tel.: 724 882 619

sberny-dvur.jpg, 8,3kBOdpad zde může uložit občan Roudnice n.L. bezplatně (do stanoveného limitu, nadlimit za úplatu) po předložení občanského průkazu, potvrzující trvalý pobyt na území města. Odpady od fyzických osob bez trvalého pobytu ve městě a odpady z podnikatelské činnosti fyzických a právnických osob lze na sběrný dvůr přijímat pouze za úplatu.

Letní provozní doba (duben - říjen): Po-Pá 7:00-18:00, So 9:00-14:00.

Zimní provozní doba (listopad - březen): Po-Pá 7:00-17:00, So 9:00-12:00.

Ve sběrném dvoře je možné ukládat:

 • Objemný odpad je takový druh odpadu, který vzhledem ke svým rozměrům, případně hmotnosti nemůže být umístěn do normalizovaných sběrných nádob, např. nábytek, koberce.
 • Nebezpečné složky komunálního odpadu. ­ Jedná se například o: mazací a motorové oleje,  zbytky barev, ředidel, autobaterie, linola apod.
 • dále je možné zde odkládat: televizory, obrazovky, lednice, mrazící boxy, zářivky, výbojky, apod.
 • Separovaný bioodpad. Listí, tráva, větve.

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto

Kontakt

Sídlo organizace:
Žižkova 2482
413 01 Roudnice nad Labem

Telefon: na TS 416 837 835, ( tel na sběrný dvůr: 724 882 619)
E-mail: info.rms@roudnickesluzby.cz